กิจกรรมของหน่วย

ให้การสนับสนุน สถานที่และครูฝึกในกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านปันจอร์

เมื่อวันที่ 25 -26 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุน สถานที่และครูฝึกในกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านปันจอร์ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล พร้อมทั้งนำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวนทั้งสิ้น 71 คน ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.

Read More »

ร่วมกิจกรรมทำความดีบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์เขาภูน้อย

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมทำความดีบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์เขาภูน้อย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณทางขึ้นเขาภูน้อย ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมี นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นอภ.ควนโดน เป็นประธาน

Read More »

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล) ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการจังหวัดสตูล (ก.บ.จ.สตูล) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลาง จ.สตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธานการประชุม

Read More »

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือน ธ.ค.62

เมื่อ 24 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรมการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือน ธ.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธานในการประชุม

Read More »

ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสตูล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

เมื่อ 24 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสตูล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ณ โรงแรมสตาร์รินทร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธาน

Read More »

เข้าร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนในการซ่อมแซมหลังคา มัสยิดมิฟตาฮุลญันน๊ะ

เมื่อ 14 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนในการซ่อมแซมหลังคา มัสยิดมิฟตาฮุลญันน๊ะ(บ้านกาลูบี) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมควนกาหลงอารีน่า อ.ควนกาหลง จ.สตูล

Read More »

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วยฯ จำนวน 4 นาย

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วยฯ จำนวน 4 นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป ณ บก.นพค.45 สนภ.4 นทพ.

Read More »

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธาน

Read More »

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ตลาดชายแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมี นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นอภ.ควนโดน เป็นประธาน

Read More »

จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในไตรมาสที่ 1 ประจำปี งป.63

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลในไตรมาสที่ 1 ประจำปี งป.63 ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.

Read More »

พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.4 นทพ.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความเหมาะสมแผนงาน/โครงการ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.พร้อม จนท.หน่วยฯให้การต้อนรับ พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.4 นทพ.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความเหมาะสมแผนงาน/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ประจำปี งป.65 ณ พื้นที่ ต.เกตรี , ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

Read More »

จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี นาย วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในกิจกรรม

Read More »

นำกำลังพลร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่ออุทิศถวาย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปีพุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง บริเวณคลองดูสน-มำบัง บ.โคกประดู่ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธานกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้เพื่ออุทิศถวายเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำวังตาหงา ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมี นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นอภ.ควนโดน เป็นประธาน

Read More »

จัดกำลังพลร่วมพิธีเพื่ออุทิศถวาย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีเพื่ออุทิศถวาย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปีพุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ณ สนง.เทศบาลเมืองสตูลพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธี

Read More »

พิธีทำบุญตักบาตร ณ สนง. เทศบาลเมืองสตูล

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีเพื่ออุทิศถวาย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปีพุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ณ สนง.เทศบาลเมืองสตูลพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธี

Read More »