จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และชุดช่างพัฒนา พร้อมรถขุดตัก เข้าทำการรื้อกอไผ่ขนาดใหญ่ที่ล้มขวางทางน้ำเนื่องจากโดนกระแสน้ำกัดเซาะ

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว และชุดช่างพัฒนา พร้อมรถขุดตัก ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองดุสนเข้าทำการรื้อกอไผ่ขนาดใหญ่ที่ล้มขวางทางน้ำเนื่องจากโดนกระแสน้ำกัดเซาะ เพื่อเปิดทางระบายน้ำลงสู่ทะเล ป้องกันน้ำเปลี่ยนทางเข้ากัดเซาะตลิ่ง และเอ่อท่วมบ้านประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง ณ บ้านสะพานโยง ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

Read More »

จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมเรือท้องแบน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมเรือท้องแบน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รวมทั้ง ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธี ณ ฝายคลองท่าแพ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

Read More »

นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัด ประกอบพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัด ประกอบพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ สนง.เทศบาลเมืองสตูล และศาลากลางจังหวัดสตูล

Read More »

จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับ ชุดบรรเทาสาธารณภัย ร.5 พัน 2 และ จนท.อบต.ท่าแพ ตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในคลองท่าแพ และ ปชส

เมื่อ 11 ต.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับ ชุดบรรเทาสาธารณภัย ร.5 พัน 2 และ จนท.อบต.ท่าแพ ตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในคลองท่าแพ และ ปชส.ให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากจะมีการเร่งระบายน้ำจากฝายคลองท่าแพ เพื่อผลักดันน้ำลงสู่ทะเล อาจทำให้ระดับน้ำเอ่อเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง พร้อมได้ประสานการติดต่อเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ณ พื้นที่ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

Read More »

จัดทีมฟุตบอล เข้าร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลการกุศล

เมื่อ19 ก.ย.63 บก.ทท.( นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดทีมฟุตบอล เข้าร่วมทำการแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) บ้านโกตา ม.7 ต.กำแพง ณ สนามหญ้าเทียมเจนสเตเดี้ยม อ.ละงู จ.สตูล

Read More »

จัดประชุมปิดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดประชุมปิดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (สงขลา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.

Read More »

ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด เพื่อพบปะหารือในเรื่องการปฏิบัติงานร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิค อ.เมือง จ.สตูล

Read More »

ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ในจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ในจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่างๆในจังหวัด โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธาน ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

Read More »

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)จังหวัดสตูล ปี 63 โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล เป็นประธาน ณ ป่าชุมชนบ้านควนบ่อทอง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

Read More »

ให้การต้อนรับ น.อ.คงฉัตร เกษสุวรรณ ผอ.กคล.สสน.นทพ.และคณะ

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การต้อนรับ น.อ.คงฉัตร เกษสุวรรณ ผอ.กคล.สสน.นทพ.และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความรู้ด้านการส่งกำลังบำรุง แก่กำลังพลหน่วยฯ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงได้อย่างถูกต้อง ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ. อ.ควนโดน จ.สตูล

Read More »